Η Amitec συμμετέχει σε πανευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα πληροφορικής και επικοινωνίας, με στόχο να βρίσκεται στο κέντρο των τεχνολογικών εξελίξεων. Από το 2009 είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας του SOCIETIES, μιας προσπάθειας για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, ενοποιημένου χώρου επικοινωνίας Community Smart Space που θα επιτρέπει την δυναμική επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών ομάδων/κοινοτήτων χρηστών.