Διακριτικός Τίτλος: AMITEC - Έδρα: Λεκκάκη 7, 11524 Αθήνα - Ιστότοπος: www.amitec.gr - E-mail: info@amitec.gr


Τηλ: 2114089958


Οργάνωση: Κατσαντώνη Ελεάννα , e-mail: katsantonis.e[at]amitec[dot]gr

Υλοποίηση: Δρίτσας Σωτήρης, e-mail: sdritsas[at]amitec[dot]gr

Έρευνα: Δρ. Ξυνογαλάς Σταύρος, κιν: 6932981635, e-mail: staxy[at]amitec[dot]gr